Činnost Grantové agentury AV ČR byla 20. ledna 2015 ukončena.