Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Nařízení vlády č. 267/2002 Sb.

Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (česká verze)

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách http://www.vyzkum.cz