Předsednictvo GA AV na svém 101. zasedání dne 24. června 2010 schválilo následující zpřesnění pravidel pro odpočet DPH:

„Do uznaných nákladů projektu nelze zahrnout daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a uplatňuje její odpočet u tohoto projektu.“

U projektů zahájených v roce 2009 se návazně upravuje znění uvedené v zadávacích dokumentacích pro XIX. kolo veřejných soutěží v části Zásady pro poskytování účelové podpory, odst. 3 takto: „Do uznaných nákladů projektu nelze zahrnout daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a uplatňuje její odpočet u tohoto projektu, zisk příjemce, úroky z dluhů, náklady vynaložené bez právního důvodu a přímo nesouvisející s řešením projektu.“