V případě, že v průběhu řešení grantového projektu nastane okolnost vedoucí ke změně v řešitelském týmu nebo ke změně členění finančních prostředků, vyplňte příslušný změnový formulář (viz níže) aktuálními údaji, připojte zdůvodnění návrhu změny, podpis a razítko statutárního zástupce a zašlete v písemné podobě na adresu: Grantová agentura AV ČR, Národní 3, Praha 1, 117 20. Elektronickou verzi vyplněného formuláře současně zašlete na e-mailovou adresu příslušného referenta (viz stránka sekretariátu GAAV) nebo acadga@kav.cas.cz.
 

změna v řešitelském týmu tym_zmena_GAAV.rtf
změna členění finančních prostředků finance_zmena_GAAV.xls

 

V případě jakýchkoliv problémů lze formuláře získat v elektronické podobě na e-mailové adrese acadga@kav.cas.cz.