Předseda: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
Akademie věd ČR
  Členové: doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc.
Ministerstvo obrany ČR
    Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr. h. c.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
    Ing. Václav Hanke, CSc.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
    prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
Česká konference rektorů (ČVUT Praha)
   

Ing. Helena Jansová

Ministerstvo financí ČR

   

prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.

Akademie věd ČR

    MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

    JUDr. Ing. Robert Szurman
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
   

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Akademie věd ČR