Všem členům oborových rad GA AV a členům Rady pro mezioborové projekty GA AV skončilo funkční období dne 30. dubna 2014.