Archiv českého webu

webarchiv

V rámci Grantové agentury AV ČR působí celkem 9 oborových rad seskupených do tří oblastí:

Oborové rady I. Oblast věd o neživé přírodě
Oborové rady II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
Oborové rady III. Oblast humanitních a společenských věd

a Rada pro mezioborové projekty (RMP).

V souladu se Statutem GA AV obměňují oborové rady každoročně formou doplňovacích voleb nejméně jednu třetinu svých členů. Složení oborových rad podle výše uvedených stránek odpovídá výsledkům doplňovacích voleb z dubna 2009, ověřených volební komisí a projednaných a schválených Předsednictvem GA AV.
Odkazy na dokumenty vztahující se k činnosti GA AV a informace určené členům oborových rad je možné najít na této stránce.