místopředseda GA AV pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd,

pověřen funkcí předsedy

  doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
e-mail: gabriel@biomed.cas.cz
obrazek k clanku
 
 
místopředseda GA AV pro oblast věd o neživé přírodě
  RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc.
e-mail: vrudajev@email.cz
 
 

členka Předsednictva GA AV pověřena funkcí místopředsedkyně pro oblast

humanitních a společenských věd

  doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
e-mail: petranova@eu.cas.cz
 
 
Asistentka: Daniela Petrůvová
tel.: 221 403 407
e-mail: petruvova@kav.cas.cz
fax: 221 403 521