Archiv českého webu

webarchiv

Rozšířené předsednictvo Grantové agentury AV ČR


Rozšířené předsednictvo Grantové agentury AV ČR se podle Statutu GA AV skládá z Předsednictva GA AV, předsedů oborových rad a předsedy Rady pro mezioborové projekty.

 
  RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. - Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
  doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
   
  prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Petr Filip, CSc. - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
  RNDr. Bohuslav Růžek, CSc. - Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. - Fakulta sociálních věd UK
  PhDr. Jan Gebhart, CSc. - Historický ústav AV ČR v. v. i.
  prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. - Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta