Adresa: Sekretariát Grantové agentury AV ČR
  Národní 3, 117 20 Praha 1
 
Vedoucí: Alena Černá
č. dv. 202
tel.: 221 403 424
e-mail: cerna@kav.cas.cz
fax: 221 403 521
 
Asistentka: Daniela Petrůvová
č. dv. 202
tel.: 221 403 407
e-mail: petruvova@kav.cas.cz
fax: 221 403 521
 
Oborové rady 1, 2, 3, 4, 5, 6: Ing. Pavel Jungmann
č. dv. 203
tel.: 221 403 465
e-mail: jungmann@kav.cas.cz
fax: 221 403 521
 
Oborové rady 7, 8, 9, RMP: Kateřina Křížová
č. dv. 204
tel.: 221 403 415
e-mail: krizova@kav.cas.cz
fax: 221 403 521