V následujících přehledech jsou uvedeny základní údaje o grantových projektech podporovaných GA AV. U jednotlivých projektů je uvedena celková účelová podpora pro první rok řešení, případně zvlášť investiční a neinvestiční náklady. Přehledy jsou řazeny podle oborových rad, ve kterých byly návrhy projektů projednávány.

Podpora doplňkových publikačních grantových projektů byla ukončena v roce 2007.

Podrobná veřejně přístupná data lze nalézt v Centrální evidenci projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných ze státního rozpočtu, kterou v souladu se zákonem spravuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a kam jednotliví poskytovatelé předávají kompletní informace o podporovaných projektech.

2007, 2006, 2005, 2004, 2003