V následujících přehledech jsou uvedeny základní údaje o grantových projektech podporovaných GA AV. U jednotlivých projektů je uvedena celková účelová podpora pro první rok řešení, případně zvlášť investiční a neinvestiční náklady. Přehledy jsou řazeny podle oborových rad, ve kterých byly návrhy projektů projednávány. V přehledu za rok 2005 je řešitel, který podával návrh projektu do soutěže, označen hvězdičkou.

V přehledech jsou (do roku 2005) uvedeny i projekty, které nejsou finančně podporovány, přestože k podpoře navrženy byly. Pro odlišení jsou uvedeny nekontrastním (šedým) písmem. Grantové projekty, jejichž podpora byla umožněna z dodatečně uvolněných prostředků, jsou do níže uvedených přehledů doplněny a označeny symbolem */.

Podrobná veřejně přístupná data lze nalézt v Centrální evidenci projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných ze státního rozpočtu, kterou v souladu se zákonem spravuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a kam jednotliví poskytovatelé předávají kompletní informace o podporovaných projektech.

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,