Archiv českého webu

webarchiv

Žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv

29. listopadu 2010 byly rozeslány žádosti o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání je stanoven na 14. leden 2011.

Všem hlavním řešitelům grantových projektů byla 29. listopadu 2010 e-mailem zaslána žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Zprávy se budou zpracovávat výhradně pomocí webové aplikace. Zprávu je třeba do 14. ledna 2011 doručit v jednom vyhotovení s originálními podpisy a razítky na adresu Grantové agentury AV ČR.

29.11.2010