Archiv českého webu

webarchiv

Oznámení o závěrečném hodnocení grantových projektů ukončených k 31.12.2010

Dne 10. června 2011 byly všem řešitelům grantových projektů ukončených k 31.12.2010 elektronickou poštou rozeslány dopisy předsedy GA AV se závěrečným hodnocením dosažených výsledků řešení.

13.6.2011