Archiv českého webu

webarchiv

Žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv

29. listopadu 2011 byly rozeslány žádosti o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání je stanoven na 13. leden 2012.

Všem hlavním řešitelům grantových projektů byla 29. listopadu 2011 e-mailem zaslána žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Zprávy se budou zpracovávat výhradně pomocí webové aplikace. Zprávu je třeba do 13. ledna 2012 doručit v jednom vyhotovení s originálními podpisy a razítky na adresu Grantové agentury AV ČR.

6.12.2011