Archiv českého webu

webarchiv

Žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv

27. listopadu 2012 byly rozeslány žádosti o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání je stanoven na 15. leden 2013.

Všem hlavním řešitelům grantových projektů byla 27. listopadu 2012 e-mailem zaslána žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Zprávy se budou zpracovávat výhradně pomocí webové aplikace. Zprávu je třeba do 15. ledna 2013 doručit v jednom vyhotovení s originálními podpisy a razítky na adresu Grantové agentury AV ČR.

27.11.2012