Archiv českého webu

webarchiv

Grantová agentura AV ČR


Grantová agentura Akademie věd ČR
(Národní 3, 117 20 Praha 1) je interním orgánem AV ČR. Jejím posláním je v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., a se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozdělovat na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji finanční prostředky vyčleněné k tomuto účelu z rozpočtu Akademie věd ČR a případně z jiných zdrojů na účelovou podporu grantových projektů. Grantový systém Grantové agentury AV ČR vychází ze Statutu Grantové agentury AV ČR, schváleného XXIX. zasedáním Akademického sněmu AV ČR dne 14. prosince 2006.

Grantová agentura AV ČR je otevřenou grantovou agenturou, o poskytnutí účelové podpory se tedy mohou ucházet všechny právnické osoby s trvalým sídlem v České republice, fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice a organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.

 

Aktuality


 

Zasedání Dozorčí rady GA AV

2.6.2014

Dne 20. května 2014 se konalo zasedání Dozorčí rady Grantové agentury AV ČR.

Zasedání rozšířeného Předsednictva GA AV

2.6.2014

Dne 29. dubna 2014 se konalo zasedání rozšířeného Předsednictva Grantové agentury AV ČR.

Výstava „Ohlédnutí za činností a vybranými projekty Grantové agentury AV ČR“

13.6.2013

Ve středu 12. června 2013 byla zahájena výstava „Ohlédnutí za činností a vybranými projekty Grantové agentury Akademie věd ČR“. Expozice mapuje činnost první existující grantové agentury v České republice od doby jejího založení v roce 1990 až do roku 2013, kdy v důsledku Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR bude její činnost ukončena. Výstava je umístěná ve foyeru budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Pro veřejnost je volně přístupná v pracovních dnech až do 4. července 2013.


archiv aktualit