Archiv českého webu

webarchiv

Grantová agentura AV ČR


Grantová agentura Akademie věd ČR
(Národní 3, 117 20 Praha 1) je interním orgánem AV ČR. Jejím posláním je v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., a se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozdělovat na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji finanční prostředky vyčleněné k tomuto účelu z rozpočtu Akademie věd ČR a případně z jiných zdrojů na účelovou podporu grantových projektů. Grantový systém Grantové agentury AV ČR vychází ze Statutu Grantové agentury AV ČR, schváleného XXIX. zasedáním Akademického sněmu AV ČR dne 14. prosince 2006.

Grantová agentura AV ČR je otevřenou grantovou agenturou, o poskytnutí účelové podpory se tedy mohou ucházet všechny právnické osoby s trvalým sídlem v České republice, fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice a organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.

 

Aktuality


 

Žádost o vypracování závěrečných zpráv

26.11.2013

25. listopadu 2013 byly rozeslány žádosti o vypracování závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání je stanoven na 15. leden 2014.

Výstava „Ohlédnutí za činností a vybranými projekty Grantové agentury AV ČR“

13.6.2013

Ve středu 12. června 2013 byla zahájena výstava „Ohlédnutí za činností a vybranými projekty Grantové agentury Akademie věd ČR“. Expozice mapuje činnost první existující grantové agentury v České republice od doby jejího založení v roce 1990 až do roku 2013, kdy v důsledku Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR bude její činnost ukončena. Výstava je umístěná ve foyeru budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Pro veřejnost je volně přístupná v pracovních dnech až do 4. července 2013.


Žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv

27.11.2012

27. listopadu 2012 byly rozeslány žádosti o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání je stanoven na 15. leden 2013.

Bulletin Grantové agentury AV ČR 2012

12.6.2012

 K dispozici je Bulletin Grantové agentury AV ČR 2012 , který shrnuje činnost GA AV za rok 2011.

Oznámení o závěrečném hodnocení grantových projektů ukončených k 31.12.2011

12.4.2012

Dne 2. dubna 2012 byly všem řešitelům grantových projektů ukončených k 31.12.2011 elektronickou poštou rozeslány dopisy předsedy GA AV se závěrečným hodnocením dosažených výsledků řešení.

Dodatky ke smlouvám o podmínkách a poskytnutí účelové podpory v roce 2012

9.3.2012

Dne 29. února 2012 byly všem řešitelům pokračujících grantových projektů elektronickou poštou rozeslány dodatky ke smlouvám o podmínkách a poskytnutí účelové podpory pro rok 2012.

Žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv

6.12.2011

29. listopadu 2011 byly rozeslány žádosti o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání je stanoven na 13. leden 2012.

Oznámení o závěrečném hodnocení grantových projektů ukončených k 31.12.2010

13.6.2011

Dne 10. června 2011 byly všem řešitelům grantových projektů ukončených k 31.12.2010 elektronickou poštou rozeslány dopisy předsedy GA AV se závěrečným hodnocením dosažených výsledků řešení.

Dodatky ke smlouvám o podmínkách a poskytnutí účelové podpory v roce 2011

3.3.2011

Dne 2. března 2011 byly všem řešitelům pokračujících grantových projektů elektronickou poštou rozeslány dodatky ke smlouvám o podmínkách a poskytnutí účelové podpory pro rok 2011.

 

 

Žádost o vypracování průběžných a závěrečných zpráv

29.11.2010

29. listopadu 2010 byly rozeslány žádosti o vypracování průběžných a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání je stanoven na 14. leden 2011.

archiv aktualit